Aurten ere Txapelketa Internazional honetan parte hartuko dugu Institutoko zein Kirol Ekarteko 14 talderekin.