ZUZENDARITZA TALDEA

 • Zuzendaria:  Idoia Azanza
 • Ikasketa Buruak:  Ibone Etxeberria eta Mikel Saiz
 • Idazkaria:  Joseba Ezeiza
 • Zuzendariordea:  Juan Lasarte


BATZORDE PEDAGOGIKOA

Bertan, zuzendaritza taldea mintegi-buru guztiekin eta orientatzailearekin elkartzen da. Astero edo hamabostean behin bilduko da. Batzorde hau, ikastetxearen antolaketarako erakunde garrantzitsutzat jotzen dugu.

ESKOLA KONTSEILUA

Ordezkapenaren Organo Gorenean eskola-estamentu guztiak ordeztuak daude honako eraketarekin:

 • Zuzendaritza: zuzendaria, ikasketa buruak eta idazkaria.
 • Irakasleen 11 ordezkari.
 • Gurasoen 9 ordezkari.
 • Ikasleen 9 ordezkari.
 • Irakasle ez direnen ordezkari bat.
 • Hezkuntza-arreta osagarriko pertsonalaren ordezkari bat.
 • Udaletxeko ordezkaria.

IRAKASLEAK

Ondorengo tauletan zerrendatzen dira irakasleak, tutore, mintegika eta irakasgaika sailkaturik.